Home

Samenvatting

Onderstaande tabel geeft het overzicht van de nieuwe investeringen voor het begrotingsjaar 2022 weer. Ook wordt de impact van de kapitaallasten op het volgende begrotingsjaar weergegeven op basis van de uitgangspunten uit de financiële verordening.

Vervangingsinvesteringen

2022

Kapitaallasten 2023

Looptijd in jaren

(bedragen x € 1.000)

Autocad werkplekken 2022

13

1

20

Randapp. 2022 (Monitor/dock.stat./kleine printers)

37

8

5

Renault Master T35 2.3 (7-VTH-61) 2022

44

5

10

Sneeuwploeg groot 240-K-EPZ 914

8

1

10

Sneeuwploeg groot 240-K-EPZ 915

8

1

10

Sneeuwploeg Nido groot SNK 240 EPZ 2022

10

1

10

Sneeuwploeg Nido SNK 180 EPZ 2022

7

1

10

Sneeuwploeg Nido SNK 180 EPZ 2022

7

1

10

Vervangen OnPremise back up 2022

10

3

4

Vervangen serverpark 2022 (SER+Harmoniestr.)

10

3

3

Vervangen storage SER 2022

10

3

4

Werkplekconcept 2021 deel 2 van 3

75

26

3

Totaal vervangingsinvesteringen

239

52

Een nadere toelichting op de investeringen is in de afzonderlijke thema's opgenomen.

Rioolinvesteringen 2022 staan per saldo op € 0 geraamd. Het investeringsbudget is € 2.095.000 voor 2022. Zoals in GRP 2019-2023 opgenomen worden deze investeringen in 1 keer afgeschreven (= versneld afboeken) ten laste van de voorziening "Toekomstige vervangingsinvesteringen GRP".

Naast bovenstaande vervangingsinvesteringen is tevens besloten om het bestaande investeringskrediet uit 2019 van de herinrichting Oude Martinetstraat (Thema Goede bereikbaarheid) van € 300.000 te laten vervallen.

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53