Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf worden voor de verschillende kapitaalgoederen de volgende onderwerpen toegelicht:

  • Beleidskader
  • Financiële consequenties
  • Ontwikkelingen
Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53