Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Bedrijventerrein- en uitgiftebeleid

Bedrijventerrein- en uitgiftebeleid

Wat gaan we er voor doen?

In de nota Bedrijventerrein- en uitgiftebeleid gemeente Deurne 2016 – 2021 zijn de uitgangspunten beschreven voor het lokale (uitgifte)beleid voor bedrijventerreinen. Continue vinden regionale besprekingen plaats over de (regionale) bedrijventerreinprogrammering, afspraken tussen de regio Zuidoost Brabant en de provincie Noord-Brabant. Voor de Peel is goedkeuring verkregen voor het aantal hectares die nu ontwikkeld mogen worden tot 2030 en kwantitatieve programmeringsafspraken.

Kwalitatieve programmeringsafspraken en afspraken met de provincie en Zuidoost Brabant over de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein worden vastgelegd.

Op het moment dat alle afspraken zijn vastgelegd, kan een nieuwe nota Bedrijventerrein- en uitgiftebeleid voor de gemeente Deurne worden opgesteld en vastgesteld voor de periode 2022 - 2025.

Vastgesteld beleid en informatie

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53