Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Samenwerking onderwijs, ondernemers, overheid

Samenwerking onderwijs, ondernemers, overheid

Wat gaan we er voor doen?

Invulling van talentontwikkeling, innovatie en kennis zijn belangrijke voorwaarden die centraal staan in de economische groei lokaal en in de regio. Dat vraagt een goed vestigingsklimaat (prettig wonen) en betere aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs. Binnen De Peel is een Regiegroep Onderwijs en Arbeidsmarkt actief waarin de drie O’s zijn vertegenwoordigd, dat wil zeggen Ondernemers (VNO-NCW), Onderwijs en Overheid (Peelgemeenten). Hieruit zijn een aantal projecten opgestart om de arbeidsmarkt te bevorderen. De gemeente Deurne is daar sinds 2019 ook bestuurlijk aangesloten en neemt deel aan een aantal regionale projecten om de arbeidsmarkt te verbeteren. Dit zijn gezamenlijke projecten op het gebied van stageplaatsen, terugdringen van laaggeletterdheid bij werknemers, her-, bij- en omscholingsprojecten en het oprichten van een ondernemersloket waar vraag en aanbod van arbeid bij elkaar komt.

Vastgesteld beleid en informatie

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53