Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Integrale centrumvisie: uitvoeringsprogramma

Integrale centrumvisie: uitvoeringsprogramma

Wat gaan we er voor doen?

Behoud van een sterk levensvatbaar centrum is van essentieel belang. Er wordt ingezet op een versterking van het centrum, gericht op een gebied waarin fijn wordt gewinkeld, gewoond, gerecreëerd en waarin mensen elkaar op een prettige manier ontmoeten. Opgaven die hieruit volgen zijn de concentratie van detailhandelsfuncties en de transformatie naar andere gemengde functies. Daarnaast zijn behoud en versterking van de kwaliteit van openbare ruimte, groen en verlevendiging van pleinen en straten van belang. Het doel van dit uitvoeringsprogramma is de leegstand in het perspectiefrijke gebied te verminderen en de transformatie van panden met een detailhandelsbestemming naar een andere bestemming te bevorderen. Een onderdeel van het uitvoeringsprogramma is het aanjaagteam. Het zorgt met succes voor de transformatie en invulling van leegstaande panden. Andere onderdelen van het uitvoeringsprogramma zijn een stimuleringsregeling, het actualiseren van de detailhandelsvisie en het actualiseren van het bestemmingsplan.  

Vastgesteld beleid en informatie

Integrale centrumvisie

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53