Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Ecologische Verbindingszone

Ecologische Verbindingszone

Wat gaan we er voor doen?

Waterschap Aa en Maas start in 2021 met de aanleg van 4,8 km EVZ (ecologische verbindingszone) op verschillende plekken in de gemeente. De gemeente is co-financier. De planning is dat deze in 2022 gerealiseerd zijn. De EVZ's dragen voor een belangrijk deel bij aan de ambities van de gemeente voor robuuste natuur en meer biodiversiteit. Met aanleg van de EVZ's wordt voldaan aan de -niet vrijblijvende- kaderrichtlijn water (KRW). De doelstelling van de KRW is dat uiterlijk in 2027 in heel Europa de kwaliteit van alle wateren zowel chemisch (schoon) als ecologisch (gezond) op orde moet zijn.

Vastgesteld beleid en informatie

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53