Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Gebiedscontract de Peel / Stimuleringsregeling Landschap

Gebiedscontract de Peel / Stimuleringsregeling Landschap

Wat gaan we er voor doen?

Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant (STILA) is een subsidieregeling voor aanleg en beheer van landschapselementen zoals bomenrijen, bloemrijk grasland en houtwallen. De subsidie is bedoeld voor burgers en inzetbaar op particuliere grond. De provincie verdubbelt de bijdrage van de gemeente in deze regeling. Het huidige gebiedscontract is ingegaan per 2019 en loopt tot juli 2023. De regeling wordt uitgevoerd door Het Brabants Landschap.

Vastgesteld beleid en informatie

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53