Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Projecten regionale bereikbaarheidsagenda en verbetering A67, N270 en N279

Projecten regionale bereikbaarheidsagenda en verbetering A67, N270 en N279

Wat gaan we er voor doen?

Voor Deurne zijn de volgende projecten in de regionale bereikbaarheidsagenda opgenomen (uitvoering 2018-2028):
·   Snelfietspad Deurne-Helmond.
·   Treinfrequentie richting Eindhoven verhogen én de capaciteit vergroten.
·   Knooppunt station Deurne opwaarderen. Het gaat hierbij om uitbreiding van de fietsenstallingen en mogelijke uitbreiding/aanpassing van het P+R-terrein.
·   Spoortunnel Binderendreef.
·   N279 Veghel-Asten.
·   Aanpak van de N270 en de aansluiting met de N279.
·   Onderzoek ‘Regionale verkeersstudie bundelroutes’
Samen met de regio en de wegbeheerders provincie en Rijk wordt werk gemaakt van de doorgaande wegen. De gemeente neemt waar mogelijk een actieve en activerende rol in projecten van de provincie (N270 en N279) en van het Rijk (A67). Daarbij richt de gemeente zich op de verbetering van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid van en in Deurne. Deze actieve houding geldt ook voor de spoorverbindingen. Goede verbindingen met Brainport en Greenport zijn noodzakelijk voor Deurne (en de regio).

Vastgesteld beleid en informatie

•   Intentieovereenkomst regionale bereikbaarheidsagenda
•   Projecten regionale bereikbaarheidsagenda.

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53