Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Beleidsnotitie ‘Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten 2019’

Beleidsnotitie ‘Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten 2019’

Wat gaan we er voor doen?

Een deel van de werkgelegenheid in Deurne wordt ingevuld door buitenlandse werknemers (arbeidsmigranten). Arbeidsmigranten die langer in Nederland verblijven, wonen meestal in normale woningen. Voor werknemers die een kortere periode in ons land verblijven, wordt andere huisvesting geregeld. In de beleidsnotitie ‘Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten 2019’ zijn de algemene uitgangspunten voor de huisvesting van arbeidsmigranten binnen de gemeente Deurne vastgelegd. Aangegeven is op hoofdlijnen waar, hoe en wanneer arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden. In de ‘Verordening huisvesting arbeidsmigranten Deurne 2021’ zijn de exploitatie en overlast gereguleerd. In de Peel vinden Regiobijeenkomsten plaats over arbeidsmigranten waarbij veel betrokken partijen aanwezig zijn. Ook wordt gewerkt aan regionale kaders en vindt nader onderzoek plaats naar de mogelijke rol van een contactfunctionaris arbeidsmigranten binnen de regio.

Vastgesteld beleid en informatie

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53