Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Convenant en prestatieafspraken met Woningbouwvereniging Bergopwaarts en Huurderbelangenorganisatie De Peel (HBO)

Convenant en prestatieafspraken met Woningbouwvereniging Bergopwaarts en Huurderbelangenorganisatie De Peel (HBO)

Wat gaan we er voor doen?

De gemeente actualiseert jaarlijks de afspraken met Bergopwaarts en de HBO (Huurderbelangenorganisatie de Peel) op basis van de Woningwet. De afspraken gaan over nieuwbouw, verkoop, transformatie, toewijzing en kwaliteit van de sociale huurwoningen in Deurne. De Woonvisie is de inhoudelijke basis voor deze actualisatie.
In deze ‘algemene’ prestatieafspraken is een koppeling opgenomen met het convenant Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). In het convenant Wmo zijn de (werk)afspraken voor woningaanpassingen in woningen van Bergopwaarts vastgelegd.
De ‘algemene’ prestatieafspraken worden jaarlijks vastgesteld door het college. De werkafspraken in het convenant Wmo worden aangepast als daar aanleiding voor is.

Vastgesteld beleid en informatie

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53