Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Uitvoeren plan verbeteren recreatieve routestructuren

Uitvoeren plan verbeteren recreatieve routestructuren

Wat gaan we er voor doen?

2022 staat in het teken van de uitvoering van het projectplan recreatieve Routestructuren. Dit projectplan omvat een actualisering van en aanvulling op het maatregelenpakket waarmee in december 2019 door het college is ingestemd.
Dit bestond uit het op orde brengen van de basisvoorzieningen voor wandelen, ruiteren, fietsen en mountainbiken. Op dit moment wordt daaraan de laatste hand gelegd. De ambitie is om in Q4 2021 instemming te krijgen voor dit projectplan.
Hierin zijn acties en projecten opgenomen die genoemd worden in het rapport: “Deurne goed op weg” (ViForis, april 2018), waarvan het college in september 2018 kennis heeft genomen.

Vastgesteld beleid en informatie

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53