Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Economische Agenda de Peel

Economische Agenda de Peel

Wat gaan we er voor doen?

In de Economische Agenda De Peel 2016 - 2020 staan vijf speerpunten centraal: Agro & Food, Automotive, zorg, slimme maakindustrie en vrije tijdseconomie. Een nieuwe Economische Agenda De Peel voor de periode 2021 – 2025 is in ontwikkeling met als basis de nieuwe Brainport Nationale Actieagenda. We verwachten dat de Economische Agenda De Peel voor de nieuwe periode doorborduurt op de uitgangspunten in de huidige agenda.

Om te komen tot deze nieuwe gezamenlijke agenda wordt ambtelijk en bestuurlijk intensief overlegt met de andere Peelgemeenten en actoren uit de multiple helix. Het doel van deze overleggen is om de speer- en uitgangspunten voor de nieuwe periode gezamenlijk te bepalen en bestuurlijk vast te stellen. Deze speer- en uitgangspunten sluiten aan op de nieuwe Brainport Nationale Actieagenda, die door de MRE nog moet worden vastgesteld. Nieuwe economische initiatieven en ontwikkelingen in De Peel in 2021 – 2025 moeten passen binnen deze speer- en uitgangspunten. Voor 4 van de 5 speerpunten is Het Innovatiehuis de uitvoerende organisatie (Automotive niet).

Vastgesteld beleid en informatie

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53