Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Klimaat

Klimaat

Wat gaan we er voor doen?

De volgende activiteiten dragen bij aan de programmadoelstelling:
‘Een betere en gezondere leefomgeving, zo veel mogelijk aansluitend op natuurlijke systemen’

Volgend op de klimaatstresstest, klimaatdialogen en uitvoeringsagenda realiseert Deurne een deel van de klimaatopgave in de openbare ruimte en het landelijk gebied. De openbare ruimte vormt de fysieke basis van inwoners en bepaalt voor een deel hoe zij hun woonomgeving ervaren. Onderzoek naar de kosten voor het vergroenen, klimaatbestendig en waterrobuust maken van die openbare ruimte wordt in 2022 afgerond.

Deurne pakt de grootste knelpunten op hittestress en wateroverlast eerst aan. De gemeente geeft daarmee prioriteit aan de plekken die de hittestress en de wateroverlast het sterkst verminderen waardoor gezondheidsklachten en schade worden beperkt. De gemeente stimuleert inwoners om ook maatregelen te nemen. Denk aan vergroening van tuinen en daken en het tegengaan van wateroverlast.

De gemeente Deurne gaat door met het plan om de biodiversiteit te vergroten. Het natuurlijk kapitaal in Deurne is zowel economisch als ecologisch van groot belang. Gezamenlijk met maatschappelijke partners blijft de gemeente stappen zetten om de biodiversiteit stap voor stap uit te breiden.

Denk bij activiteiten aan:
•   Stimulerende maatregelen voor inwoners treffen;
•   Biodiversiteit verder in kaart brengen en vergroten;
•   Kosten voor de openbare ruimte in kaart brengen;
•   Ontstenen van de openbare ruimte.

Vastgesteld beleid en informatie

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53