Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Energie

Energie

Wat gaan we er voor doen?

De volgende activiteiten dragen bij aan de programmadoelstellingen :
-   ‘100% opwek van duurzame energie in Deurne in 2050, waarbij Deurne onderdeel is van de regionale energieopgave’
-   ‘Een bijdrage aan de vermindering van CO2-uitstoot in lijn met de Nederlandse richtlijn (geen gebruik meer van fossiele brandstoffen)’.

Algemeen
De gemeente Deurne is onderdeel van de Regionale Energiestrategie Metropoolregio Eindhoven. Daarnaast is de gemeente regisseur voor de lokale uitwerking van het Nederlandse Klimaatakkoord.

Denk bij activiteiten aan:
•   Uitvoering geven aan het Energieloket (Energiehuis Slim Wonen);
•   Wijkuitvoeringsplannen opstellen;
•   Onderzoek biogas- en massa;
•   Isoleren gebouwde omgeving;
•   Grootschalige opwek GTB en PRIMAG;
•   Laadpalen uitrollen ;
•   Onderzoek naar De Groene Zone 2.0 (isoleren woningen);
•   Financiële participatie energieopwekking ;
•   Maatschappelijk draagvlak vergroten.

Vastgesteld beleid en informatie

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53