Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Algemene reserve

Algemene reserve

Wat gaan we er voor doen?

Het minimum voor de algemene reserve is bij de behandeling van de begroting 2020 verhoogd naar € 9,5 miljoen. Deze norm is bepaald op basis van 10% van de gemiddelde begrotingsuitgaven over de meerjarenbegroting.

Vastgesteld beleid en informatie

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53