Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Financiële verordening

Financiële verordening

Wat gaan we er voor doen?

In de financiële verordening zijn de financiële regels vastgelegd. Dit zijn de uitgangs-punten voor het financiële beleid. Door uitgangspunten vast te stellen wordt invulling gegeven aan de kaderstellende rol van de raad. Hiermee wordt voor een ieder helderheid verstrekt over de keuzes die voor het financieel beleid zijn gemaakt en de argumentatie daarbij. Hiermee is ook helder welke spelregels bij de begrotingsuitvoering moeten worden gevolgd en geeft dit waarborgen dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. De financiële verordening is in 2019 geactualiseerd.

Vastgesteld beleid en informatie

  • Financiële verordening 2019

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53