Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Verordeningen voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie 2016 en Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 2016

Verordeningen voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie 2016 en Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 2016

Wat gaan we er voor doen?

Op grond van artikel 213 en 213a van de Gemeentewet, moet elke gemeente een verordening hebben die kaders stelt voor de controle op het financieel beleid / inrichting van de financiële organisatie (art 213 GW) en een verordening voor onderzoeken door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het bestuur gevoerde beleid (art 213a GW).

Vastgesteld beleid en informatie

  • Verordening voor de controle op het financieel beheer en Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53