Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Nota Reserve & Voorzieningen

Nota Reserve & Voorzieningen

Wat gaan we er voor doen?

Reserves en voorzieningen vormen het vermogen van de gemeente en zijn belangrijk voor het opvangen van tegenvallers of voor het afdekken van risico’s en verplichtingen. De algemene reserve is het belangrijkste onderdeel van de beschikbare weerstands-capaciteit (ca. 75%). Het beleid over reserves en voorzieningen moet voldoen aan de voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening van de gemeente Deurne en is in deze nota vastgelegd. Eind 2021 wordt deze nota geactualiseerd.

Vastgesteld beleid en informatie

  • Nota Reserves & Voorzieningen

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53