Home

Financiële begroting

Onderstaande tabel geeft inzicht in het Meerjareninvesteringsprogramma 2022-2025.

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de vervangingsinvesteringen voor de jaren 2022 t/m 2025.
Rioolinvesteringen 2022 staan per saldo op € 0 geraamd. Het investeringsbudget is € 2.095.000 voor 2022. Zoals in GRP 2019-2023 opgenomen worden deze investeringen in 1 keer afgeschreven (= versneld afboeken) ten laste van de voorziening "Toekomstige vervangingsinvesteringen GRP".

Naast de vervangingsinvesteringen is tevens besloten om het bestaande investeringskrediet uit 2019 van de herinrichting Oude Martinetstraat (Thema Goede bereikbaarheid) van € 300.000 te laten vervallen.

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53