Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet

Wat gaan we er voor doen?

In de Omgevingswet staat een veilige en gezonde fysieke leefomgeving centraal. De Omgevingswet voorziet in het bijeenbrengen van de regels van het omgevingsrecht. Deze stelselherziening is omvangrijk en complex en raakt de hele gemeentelijke organisatie. Dit betekent een nieuwe manier van werken, een gewijzigde digitale infrastructuur en het opstellen van een omgevingsvisie, een omgevingsplan en programma’s.

De gemeente werkt met prioriteit aan de minimale acties. Een aantal van deze uitgewerkte en uit te werken acties zijn:
-   Het opstellen van een omgevingsvisie. De omgevingsvisie is op dit moment in voorbereiding.
-   De voorbereidingen voor het eerste op te stellen omgevingsplan worden momenteel getroffen. Een plan van aanpak en uitgangspuntennotitie worden hiervoor opgesteld.
-   Het proces voor omgevingsvergunningen is opnieuw ingericht en wordt doorontwikkeld met als doel een integrale en snelle besluitvorming.
-   Diverse hieraan gerelateerde acties worden momenteel uitgewerkt, zoals een participatieleidraad, de gemeentelijke adviescommissie, etc.
-   Voor de aansluiting op het digitale stelsel van de omgevingswet worden software aangeschaft en geïmplementeerd.  

Vastgesteld beleid en informatie

Raadsinformatiebrief Bestuurlijke route implementatie Omgevingswet 24-6-2021

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53