Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Afvalprojecten

Afvalprojecten

Wat gaan we er voor doen?

Met BLINK wordt een aantal afvalprojecten opgestart:

  • Aansluiten bij de landelijke actie verspillingsvrije week
  • Onderzoek naar het separaat inzamelen van GFTe
  • Snoeiroute introduceren
  • Het gebruik van compostvaten stimuleren

De projecten zijn in lijn met het vastgestelde Afvaluitvoeringsplan 2022-2025. De uitvoering ligt in handen van BLINK met een begeleidende en toetsende rol van de gemeenten. De benodigde middelen worden via de gesloten exploitatie gegenereerd.

Vastgesteld beleid en informatie

Afvaluitvoeringsplan 2022-2025

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53