Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Nota Parkeernormen

Nota Parkeernormen

Wat gaan we er voor doen?

De nota parkeernormen is in 2019 geactualiseerd. Op dit moment wordt specifiek voor het centrumgebied een parkeeronderzoek uitgevoerd dat inzicht in de huidige en toekomstige parkeerdruk geeft, op basis van te verwachten ruimtelijke ontwikkelingen. Het is mogelijke dat dit nieuwe inzichten geeft om de parkeernormen in het centrum te herzien.

Vastgesteld beleid en informatie

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53