Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Actualisatie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

Actualisatie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

Wat gaan we er voor doen?

De gemeente is wettelijk verplicht om te zorgen voor een samenhangend en uitvoeringsgericht verkeers- en vervoersbeleid. Het huidige beleid is in 2010 vastgesteld. Medio 2020 is gestart met het opstellen van het nieuwe verkeers- en vervoersbeleid. Dit nieuwe beleid is een bouwsteen voor de omgevingsvisie. Het nieuwe beleid houdt rekening met ruimtelijke, demografische en technologische ontwikkelingen én de regionale bereikbaarheidsagenda. Tevens wordt het accent gelegd op veiligheid, duurzaamheid en innovatie. En er is extra aandacht voor de wegen waarvan bekend is dat deze minder veilig zijn. De maatregelen worden opgenomen in een uitvoeringsplan. Het proces rondom het GVVP zal deels parallel gaan lopen met de Omgevingsvisie.

Vastgesteld beleid en informatie

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2010 deel A
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan: gewenste maatregelen

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53