Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Grondbeleid

Grondbeleid

Wat gaan we er voor doen?

In 2020 heeft het college geconcludeerd dat het grondbeleid uit 2013 nog actueel is. Het grondbeleid biedt voldoende mogelijkheden om de maatschappelijke doelstellingen te ondersteunen en biedt voldoende ruimte en mogelijkheden om de faciliterende rol van de gemeente in te vullen. Om projecten met een groot maatschappelijk effect mogelijk te maken, zet ze gericht en zorgvuldig het beschikbare grondbeleidsinstrumentarium in.

Vastgesteld beleid en informatie

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53