Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Woonvisie gemeente Deurne: Prettig wonen en leven, betaalbaar en divers

Woonvisie gemeente Deurne: Prettig wonen en leven, betaalbaar en divers

Wat gaan we er voor doen?

De inzet van de gemeente is gericht op het realiseren van aanzienlijk hogere woningaantallen (1800) dan de richtlijn die de provincie Noord-Brabant heeft berekend (850 woningen in 10 jaar). De gemeente faciliteert op actieve wijze de passende woningbouwinitiatieven.
In de woonvisie staan de hoofdlijnen van het woonbeleid en de (kwalitatieve) kaders waarbinnen ruimte wordt geboden aan nieuwe woningbouwinitiatieven. De speerpunten zijn:

  • Stimuleren van woningbouwinitiatieven voor senioren, (her)starters en jonge gezinnen, jongeren en kwetsbare doelgroepen.
  • Het realiseren van ‘kleinere’ koop- en huurwoningen, betaalbaar en levensloopgeschikt heeft prioriteit.
  • Ruimte bieden voor (andere) woonvormen die aansluiten op (lokale) woon-zorgbehoeften.
  • Bouwen binnen bestaand stedelijk gebied, bij voorkeur nabij voorzieningen, door omzetting van bestaand vastgoed in wonen of door sloop-nieuwbouw.
  • (Alle) kansen benutten om de ruimtelijke kwaliteit te verhogen en in de woningbehoeften te voorzien.
  • Duurzaam, maar ook blijvend betaalbaar.

Actualisatie van het beleid vindt plaats via de instrumenten uit de Omgevingswet die per 1 juli 2022 in werking treedt (omgevingsvisie, programma's en omgevingsplan).
De gemeente Deurne neemt actief deel aan het opstellen van een Ontwikkelstrategie voor de Peel, wonen is een onderdeel van deze strategie.

Vastgesteld beleid en informatie

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53