Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Circulaire economie

Circulaire economie

Wat gaan we er voor doen?

De volgende activiteiten dragen bij aan de programmadoelstelling: ‘Een meer gezonde circulaire economie'.

In een circulaire economie zijn kringlopen gesloten waarin grondstoffen en producten hun waarde zo weinig mogelijk verliezen en waardoor er geen sprake meer is van afval. Een gezonde circulaire economie is het verdienmodel van duurzaamheid. Incidentele investeringen op de korte termijn betalen zich op de lange termijn terug met economische en maatschappelijke winst.

Waar liggen de kansen voor gezonde circulaire economie in Deurne? Hoe gaat de gemeente Deurne van een lineair inkoopbeleid naar een gezond circulair en maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid? Welke initiatieven in Deurne jaagt de gemeente aan? Een programma van maatregelen geeft hierop antwoord. De effecten hiervan monitort de gemeente Deurne in een dashboard voor een gezonde circulaire economie. Hiermee pakt de gemeente het stuur om de onderschreven ambitie ‘De Peel: focus op 2030’ vorm te geven.

Als inwoner is de eerste stap om naar de circulaire economie te bewegen: afval scheiden. Als gemeente sturen wij hier op, door uit afval grondstoffen te winnen en zo de kosten voor afvalverwerking betaalbaar te houden. Hoe mooi zou het zijn als Deurne van eigen groente-, fruit- en tuinafval de huizen kan verwarmen? De techniek bestaat hiervoor al en er wordt onderzocht of dit in combinatie met de wijkuitvoeringsplannen mogelijk is. Met nieuwe verdienmodellen worden deze innovaties haalbaar.

Denk bij activiteiten aan:
•   Aanjagen circulaire economie met pilots
•   Grondstoffenstromen uit Afvaluitvoeringsplan in de markt zetten en circulaire meerjarenbegroting verkennen

Vastgesteld beleid en informatie

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53