Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Treasury statuut

Treasury statuut

Wat gaan we er voor doen?

In het treasurystatuut wordt de “beleidsmatige infrastructuur” van de treasuryfunctie vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. Met het treasurystatuut geeft de raad aan het college de kaders aan voor het uitvoeren van de treasuryfunctie in de gemeente Deurne. Het laatste statuut is dateert van 2016. In 2022 zal deze geactualiseerd worden.

Vastgesteld beleid en informatie

  • Treasury statuut 2016

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53