Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Minimabeleid

Minimabeleid

Wat gaan we er voor doen?

Op grond van een minima-effectrapportage van het Nibud is in 2017 het minimabeleid opnieuw vastgesteld. Deze regelingen gelden nog steeds. Als gevolg van de huidige financiële situatie wordt onderzocht of een herijking hiervan noodzakelijk is.
In de herijking van het sociaal domein is dit onderwerp gepland in 2024.

Vastgesteld beleid en informatie

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53