Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Taxbus

Taxbus

Wat gaan we er voor doen?

Taxbus is een samenwerkingsverband van 18 gemeenten in de MRE-regio (exclusief Gemert-Bakel, Laarbeek en Son en Breugel) en de provincie Noord-Brabant. Het is een vorm van collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) en het draagt bij aan het vergroten van de mobiliteit van de inwoners. Minder mobiele inwoners hebben door middel van Taxbus de mogelijkheid om zich van deur tot deur te verplaatsen binnen de regio. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor doelgroepenvervoer en organiseren het CVV onder andere vanuit de compensatieplicht Wmo.

Vastgesteld beleid en informatie

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53