Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Mantelzorg

Mantelzorg

Wat gaan we er voor doen?

In de gemeente Deurne zijn de volgende vormen van mantelzorgondersteuning:
1.   Het geven van advies, informatie en begeleiding;
2.   Het faciliteren van praktische, emotionele en materiële hulp;
3.   Het organiseren van (laagdrempelige) respijtzorg.
Het doel van deze vormen van ondersteuning is om mantelzorgers te ontlasten en overbelasting te voorkomen.

Om mantelzorgers nog meer te kunnen ondersteunen wordt in 2022 een communicatiestrategie uitgerold. Het doel is om mantelzorgers meer bewust te maken van hun rol als mantelzorger en op de hoogte te brengen van ondersteuningsmogelijkheden. De ketenoverleggen met professionals en mantelzorgers worden ook voortgezet, waarbij de rol van de mantelzorgmakelaar en de onafhankelijke cliëntondersteuner wordt verstevigd. Er zullen structurele activiteiten en klassenbezoeken voor jonge mantelzorgers georganiseerd worden. Ook is er speciale aandacht voor werkende mantelzorgers. Werkgevers kunnen voor ondersteuning en advies bij een mantelzorgvriendelijk mantelzorgbeleid terecht bij het Steunpunt Mantelzorg. Samen met het Steunpunt Mantelzorg, de wijkwerkers en deelnemers van de mantelzorgregeling wordt er tenslotte gekeken naar alternatieve ondersteuning in plaats van de mantelzorgregeling.

Vastgesteld beleid en informatie

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53