Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Storm

Storm

Wat gaan we er voor doen?

Storm - project suïcidepreventie bij jongeren - is verlengd. In het najaar van 2021 wordt gezamenlijk (GGD, GGZ, onderwijs en gemeenten) gewerkt aan scenario's voor de toekomst van Storm. Begin 2022 krijgen de gemeenten een voorstel voorgelegd.

Vastgesteld beleid en informatie

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53