Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Wet inburgering 2021

Wet inburgering 2021

Wat gaan we er voor doen?

Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering 2021 in. Het doel van deze wet is dat alle nieuwkomers met een inburgeringsplicht zo snel mogelijk Nederlands leren spreken en schrijven op het voor hen hoogst haalbare niveau. Ook is het doel dat zij zo snel mogelijk – het liefst betaald –  werk krijgen, om zo volwaardig mee te kunnen doen in Nederland.  In het nieuwe inburgeringsstelsel krijgt de gemeente de regie over de uitvoering van de inburgering. Hierbij wordt van de gemeente verwacht dat zij een verbinding maakt met de uitvoering van andere taken in het sociaal domein. In het bijzonder met werk en participatie.

Vastgesteld beleid en informatie

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53