Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid

Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid

Wat gaan we er voor doen?

Dat wat we allemaal doen om Deurne veilig te houden wordt vastgelegd in een uitvoeringsprogramma. Dit is een taak en bevoegdheid van het college. In het programma is opgenomen welke activiteiten we doen, wie daar ambtelijk en bestuurlijk verantwoordelijk voor is en met wie we daarin samenwerken. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit twee onderdelen: een uitwerking van de door de raad vastgestelde prioritaire veiligheidsthema’s (Kadernota IVB 2019-2022) én een gezamenlijk uitvoeringsprogramma van de zes Peelgemeenten.
Belangrijke veiligheidsthema’s in uitvoering zijn onder andere:

  • Aanpak ondermijnende criminaliteit
  • Een goede verbinding tussen het sociaal domein en veiligheidsdomein (met aanpak complexe casuïstiek in de wijken, aanpak verwarde personen en implementatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
  • Aanpak overmatig drank en drugsgebruik onder jongeren en drank- en drugsoverlast

Vastgesteld beleid en informatie

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53