Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Deurne 2019-2022

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Deurne 2019-2022

Wat gaan we er voor doen?

Planning:
-   Raadsinformatiebrief versturen op het moment dat daar aanleiding voor is.
-   Jaarlijkse informatiesessie organiseren over de stand van zaken veiligheid met de commissie bestuur.
-   Periodieke informatiesessies beleggen met de commissie bestuur/raad.
Inhoud:
Deurne is een veilige gemeente. De gemeente voert een actief veiligheidsbeleid om dat zo te houden. De kaders voor dit beleid zijn door de raad vastgelegd in de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Deurne 2019-2022 (Kadernota IVB). Hierin staan de lokale strategische uitgangspunten en de prioriteiten van het beleid. Op het terrein van veiligheid werken de zes gemeenten in Peel intensief samen (politie basisteam Peelland). Deze samenwerking krijgt gestalte in een gezamenlijk plan; het Veiligheidsplan Peelland 2019-2022. Dit plan is als bijlage opgenomen in de Kadernota. In 2022 worden de kaders voor het Veiligheidsbeleid 2023-2026 vastgesteld.

Vastgesteld beleid en informatie

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53