Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Integraal huisvestingsplan (IHP)

Integraal huisvestingsplan (IHP)

Wat gaan we er voor doen?

Als gemeente hebben wij een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van het primair en secundair onderwijs.  De komende 13 jaar zal er veel geïnvesteerd moeten worden in de basisscholen van de gemeente Deurne. Een Integraal HuisvestingsPlan (IHP) voor het primair onderwijs zal de gemeente Deurne en schoolbesturen Prodas en Platoo in staat te stellen om de komende jaren proactief, integraal en planmatig te gaan investeren in onderwijshuisvesting voor het primair onderwijs via betere beheersbare en voorzienbare uitgaven qua onderwijshuisvesting voor de gemeente Deurne. Daarbij is de verwachting dat het binnen enkele jaren ook verplicht zal worden voor gemeentes en schoolbesturen om gezamenlijk een IHP op te stellen.

In Mei 2021 heeft het college besloten op zijn laatst begin 2022 een proces te starten om met de hulp van externe onderwijshuisvestingsexperts en samen met de schoolbesturen Prodas en Platoo tot een integraal huisvestingsplan (IHP) te komen voor de onderwijshuisvesting van basisscholen in de gemeente Deurne, inclusief een hernieuwde prognose qua leerlingaantallen waarbij de impact van de aankomende woningbouw in de gemeente Deurne waar mogelijk wordt meegenomen, en inclusief een doorlichting van de beschikbare financiële middelen voor onderwijshuisvesting.

Vastgesteld beleid en informatie

RIB-HV-2124 Onderwijshuisvesting: bekostiging, financiën en integraal huisvestingsplan (IHP)

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53