Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Cultuurbeleid

Cultuurbeleid

Wat gaan we er voor doen?

In zijn vergadering van 15 september 2020 heeft de raad van de gemeente Deurne het CultuurKader vastgesteld. Het CultuurKader vermeldt dat na de vaststelling een uitvoeringsprogramma volgt dat in overleg met het culturele veld in Deurne zal worden opgesteld.
In het uitvoeringsprogramma komt onder andere aan bod welke concrete doelen er zijn op het gebied van cultuur in Deurne en welke actiepunten hieruit voortvloeien. Deze actiepunten zijn gebaseerd op de speerpunten die zijn benoemd in het CultuurKader. Hierin zal ook de taakverdeling tussen lokale overheid, burgers en culturele organisaties worden geconcretiseerd. Wie is per speerpunt aan zet en hoe worden de speerpunten gerealiseerd?
In 2021 is gestart met de voorbereiding van het uitvoeringsprogramma. De vaststelling is voorzien in 2022.

Vastgesteld beleid en informatie

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53