Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Maatschappelijke voorzieningen in de buurt

Maatschappelijke voorzieningen in de buurt

Wat gaan we er voor doen?

In het programma Maatschappelijke Voorzieningen in de Buurt ligt de focus op het behouden van goede maatschappelijke voorzieningen. Daarbij is het doel de voorzieningen voor ‘basisonderwijs’, ‘ontmoeten’ en ‘bewegen’ in elke wijk van goede kwaliteit te houden en daarbij aan te sluiten bij de behoefte van inwoners. Het tijdsbestek waarin deze keuzes plaatsvinden is tien jaar. Echter het aantal jaar waarvoor de voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een ontmoetingsplaats, dienen te passen bij de wijk en Deurnenaren overschrijdt de tien jaar ruimschoots.
Deze keuze is gemaakt omdat een aantal trends zoals veranderende gedragspatronen, demografische ontwikkelingen en de terugloop van ledenaantallen en vrijwilligers vragen om een lange termijn visie en bijbehorende verstandige lange termijn investeringen. Daaraan gekoppeld heeft de gemeente Deurne de keuze gemaakt om voor slimme en toekomstbestendige combinaties tussen bewegen, ontmoeten en onderwijs te gaan.
In 2021 zijn hiervoor de eerste stappen samen met inwoners en organisaties gemaakt en in 2022 willen we de eerste fysieke aanpassingen aan voorzieningen plaats laten vinden. Dit zijn de in het raadsvoorstel genoemde beweegvoorzieningen in Neerkant, Walsberg en Zeilberg. Ook zijn er voor 2022 fysieke aanpassingen gepland om ontmoetingen en activiteiten in De Vlieger te bevorderen en het gebruik van De Wiek te optimaliseren. De kosten voor deze uitgaven staan in de begroting bij het jaar 2023, de bouw vindt een jaar eerder plaats.

Vastgesteld beleid en informatie

  • Richtinggevend kader Maatschappelijke structuurvisie
  • Raadsvoorstel ‘Kader en vervolgaanpak Maatschappelijke structuurvisie’

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53