Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Zwembad de Wiemel

Zwembad de Wiemel

Wat gaan we er voor doen?

In 2018 maakte de gemeente nieuwe afspraken met de exploitant van zwembad De Wiemel over de jaarlijkse exploitatiebijdrage. De exploitant houdt daarom tot 2023 de binnenbaden open en geeft de verenigingen de mogelijkheid om zwemles aan te bieden.  
In 2020 is door de raad een kaderstellend maximaal budget van € 6,8 miljoen vastgesteld voor de realisatie van een toekomstbestendig zwembad voor de gemeente Deurne.  
De raad is in juni 2021 middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de voortgang van het proces en de algemene planning. Op dit moment worden o.a. scenario's uitgewerkt. In Q4 2021 wordt u nader geïnformeerd. Besluitvorming vindt dan in 2022 plaats. De realisatiefase begint dan in de loop van 2022, waarna de oplevering volgt in 2023/2024.

Vastgesteld beleid en informatie

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53