Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Verordening leerlingenvervoer

Verordening leerlingenvervoer

Wat gaan we er voor doen?

In de wet Lager Onderwijs is vastgelegd dat de gemeente voor leerlingenvervoer moet zorgen. Leerlingenvervoer is een regeling bij de gemeente waarmee ouders een vergoeding kunnen aanvragen voor de vervoerskosten van en naar school van hun kind. De regeling is specifiek bedoeld voor kinderen met een beperking of waarbij de afstand naar school te groot is. Bij een aanvraag wordt eerst gekeken of de leerling zelfstandig (of onder begeleiding) met de fiets of het openbaar vervoer kan reizen. Als dit niet mogelijk is, wordt gekeken naar aangepast vervoer. Kinderen worden dan met een taxi(busje) naar school gebracht. Het taxivervoer is gezamenlijk aanbesteed met gemeente Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Someren. Gemeente Deurne is een apart vervoersperceel met één vervoerder.

Vastgesteld beleid en informatie

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53