Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Toezicht kinderopvang

Toezicht kinderopvang

Wat gaan we er voor doen?

Vanaf 2018 is er een regionaal beleid voor toezicht en handhaving op de kwaliteitseisen kinderopvang. Het regionaal beleid zorgt voor een uniforme werkwijze in de 21 regiogemeenten wat betreft naleving van de Wet kinderopvang. Een regionale werkgroep is gevormd om te toetsen of het huidige beleid aansluit op wijzigingen in de Wet kinderopvang.

Vastgesteld beleid en informatie

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53